Certyfikacja

Jesteśmy jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Zasięg naszej działalności obejmuje obszar całej Polski. Świadczymy usługi certyfikacyjne kompetentnie i profesjonalnie z zachowaniem wysokich standardów jakości.
więcej

Szkolenia

Organizowane przez naszą firmę szkolenia mają charakter „otwarty”. Dotyczą tematów z zakresu systemów zarządzania m.in. wymagań, interpretacji i nowelizacji norm oraz treningów kompetencyjnych osób współuczestniczących w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania.
więcej

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

dla działalności certyfikacyjnej w zakresie wskazanym w certyfikacie akredytacji nr AC 139

Aktualności

  • Audyt RODO

  • Audyt przedsiębiorców – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  • Koniec okresu przejściowego dla norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Komunikaty

  • Nowa norma PN-ISO 45001:2018-06

  • Audyt przedsiębiorców – ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  • Akredytacja na normę PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06