Certyfikacja

Jesteśmy jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Zasięg naszej działalności obejmuje obszar całej Polski. Świadczymy usługi certyfikacyjne kompetentnie i profesjonalnie z zachowaniem wysokich standardów jakości.
więcej

Szkolenia

Organizowane przez naszą firmę szkolenia mają charakter „otwarty”. Dotyczą tematów z zakresu systemów zarządzania m.in. wymagań, interpretacji i nowelizacji norm oraz treningów kompetencyjnych osób współuczestniczących w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania.
więcej

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

dla działalności certyfikacyjnej w zakresie wskazanym w certyfikacie akredytacji nr AC 139

Aktualności

  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – szkolenie 2020

  • Audyt RODO

  • Audyt przedsiębiorców – ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Komunikaty

  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – szkolenie 2020

  • Wydłużenie okresu przejściowego na wdrożenie ISO 45001:2018

  • Akredytacja na normę PN-ISO 45001:2018-06