Certyfikacja

Jesteśmy jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Zasięg naszej działalności obejmuje obszar całej Polski. Świadczymy usługi certyfikacyjne kompetentnie i profesjonalnie z zachowaniem wysokich standardów jakości.
więcej

Szkolenia

Organizowane przez naszą firmę szkolenia mają charakter „otwarty”. Dotyczą tematów z zakresu systemów zarządzania m.in. wymagań, interpretacji i nowelizacji norm oraz treningów kompetencyjnych osób współuczestniczących w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania.
więcej

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

dla działalności certyfikacyjnej w zakresie wskazanym w certyfikacie akredytacji nr AC 139

Aktualności

  • Koniec okresu przejściowego dla norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

  • Nowość: szkolenie „Auditor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001:2014-12”

  • Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Komunikaty

  • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym EMAS

  • Akredytacja na normę PN-EN ISO 14001:2015

  • Akredytacja na normę
    PN-EN ISO 9001:2015