Informujemy, że w związku z opublikowaniem normy PN-ISO 45001:2018-06, od dnia 12.03.2018 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy. Norma PN-ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

Po 11.03.2021 r. certyfikaty wydane na zgodność z normami BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 stracą ważność.

Wnioski o certyfikację na zgodność z normą PN-ISO 45001:2018-06 ISOCERT przyjmuje od 10.12.2018 r.

Więcej informacji zostanie przekazanych w osobnym komunikacie.