Zapraszamy na szkolenie „Auditor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001:2014-12”
27-28.09.2017

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania wg wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wyznaczonych na Pełnomocników oraz Auditorów wewnętrznych, pracowników odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania, a także do osób prywatnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów połączonych z częścią teoretyczną i trwa 2 dni.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

po zdanym teście uczestnicy otrzymują certyfikat Auditora wewnętrznego wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 wydany przez ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

Lokalizacja:

Wrocław

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
 2. Omówienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 pod kątem auditowania
 3. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych
 4. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2011:
 • Cele, zadania i rodzaje auditów
 • Zasady prowadzenia i dokumentowania auditów
 • Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i  zapobiegawczych
 1. Praktyczne techniki auditowe
 2. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i informacyjne
 • certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji
 • przerwy kawowe