Auditor wewnętrzny i Pełnomocnik ZSZ wg norm
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007
z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.


Cel szkolenia:
Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania, doskonalenia oraz koordynowania zintegrowanych systemów zarządzania na podstawie prawidłowej interpretacji wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Profil uczestnika: Szkolenie skierowane jest do pracowników wyznaczonych na Pełnomocników oraz Auditorów wewnętrznych, pracowników odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania, a także do osób prywatnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów połączonych z częścią teoretyczną i trwa 3 dni.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. ZSZ wg norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 wydany przez ISOCERT sp. z o.o. sp.k.

Lokalizacja: Wrocław


Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Omówienie założeń szkolenia:
  • cele dydaktyczne szkolenia,
  • kryteria zaliczenia, niezaliczenia szkolenia,
  • organizacja szkolenia.
 2. Rozwój Systemów Zarządzania:
  • związki pomiędzy standardami,
  • zakres zastosowania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 (z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005).
 3. Wymagania wspólne norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 (z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005).
 4. Wymagania wspólne norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 (z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005) –ćwiczenie.
 5. Pytania, dyskusja, opinie.

Dzień 2

 1. Podsumowanie dnia 1
  • wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 (z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005) różne dla każdej
 2. Audit:
  • rodzaje auditów,
  • kryteria auditu,
  • dowody z auditu,
  • ustalenia z auditu.
 3. Auditorzy:
  • rola auditorów wewnętrznych,
  • wymagania dla auditorów wewnętrznych,
  • zasady dotyczące auditorów.
 4. Przebieg auditu:
  • przygotowanie auditu,
  • analiza dokumentacji ćwiczenie,
  • podsumowanie ćwiczenia 3, dyskusja i opinie,
  • plan auditu,
  • lista pytań ćwiczenie,
  • podsumowanie ćwiczenia 4, dyskusja i opinie.
 5. Przeprowadzenie auditu:
  • dowody z auditu ćwiczenie,
  • podsumowanie ćwiczenia 5, dyskusja i opinie,
  • ustalenia z auditu ćwiczenie,
  • ustalenia z auditu ćwiczenie,
 6. Raportowanie auditu.
 7. Dziesięć wskazówek dla auditora.
 8. Test i posumowanie testu.

Dzień 3

 1. Pełnomocnik ds. ZSZ – definicja i wymagania ćwiczenie.
 2. System Zarządzania a rola Pełnomocnika:
 3. ogólne omówienie zagadnienia – efektywność zarządzania, administrowanie czy zarządzanie, powiązanie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004/BS OHSAS 18001:2007 (z uwzględnieniem różnic w stosunku do norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005),
 4. przywództwo,
 5. kontekst organizacji,
 6. ryzyko w zależności od działań,
 7. zarządzanie przez cele,
 8. zarządzanie udokumentowana informacją,
 9. zarządzanie zasobami.
 10. Realizacja procesu doskonalenia ćwiczenie:
  • planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych,
  • uruchamianie i nadzorowanie działań korygujących,
  • uruchamianie i nadzorowanie działań doskonalących.
 11. Pytania i dyskusja.


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i informacyjne
 • certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji
 • przerwy kawowe