Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością.

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji.

 Dzień 1 (jest szkoleniem również 1-dniowym – WYMAGANIA ISO 9001:2015)

 • Annex SL – wytyczne dotyczące nowelizacji standardów ISO
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015:
 1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 2. System zarządzania jakością i jego procesy
 3. Przywództwo
 4. Role, odpowiedzialności i uprawnienia
 5. Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
 6. Wsparcie (począwszy od zasobów ludzkich aż po udokumentowane informacje)
 7. Działania operacyjne
 8. Ocena wyników
 9. Doskonalenie
 • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością

Dzień 2

 • Zajęcia warsztatowe
 1. Auditowanie wg ISO 19011
 2. Rodzaje auditów
 3. Cel auditu
 4. Planowanie i realizacja auditów
 5. Kompetencje auditowa
 6. Dokumentowanie auditów
 7. Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania
 8. Audit wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania
 9. Planowanie auditu
 10. Przeprowadzenie auditu
 11. Dowody auditowe
 12. Ocena dowodów auditowych
 13. Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
 14. Formułowanie niezgodności
 15. Działania poauditowe
 16. Warsztaty z auditowania ISO 9001:2015
 17. Egzamin
 18. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania:

2 dni