Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością wg wymagań PN-EN IS0 9001:2015 w charakterze auditora wiodącego. Kurs pozwoli uczestnikom w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób skuteczny i profesjonalny.

Forma szkolenia:

Prezentacja zasad i ćwiczenia pozwalające na lepsze zrozumienie i interpretację omawianych zagadnień. Warsztaty – pozwalające na praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie auditu, ocenę, kwalifikację i dokumentowanie spostrzeżeń. Szkolenie trwa 5 dni.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:

Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Auditora wiodącego systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, wydany przez ISOCERT Sp. z o.o. sp.k.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Przywitanie uczestników
 • Przegląd organizacji i cele kursu
 • Przedstawienie uczestników
 • Przegląd celów i zagadnień na dzień 1 kursu
 • Wyjaśnienie zasad i pojęć dot. jakości, zarządzania jakością i systemu zarządzania jakością
 • Wyjaśnienie podstaw zarządzania jakością i norm serii ISO 9000
 • Wyjaśnienie 8 zasad zarządzania jakością
 • Wyjaśnienie elementów cyklu koła Deminga i podejścia procesowego
 • Zastosowanie cyklu koła Deminga w pojedynczych procesach
 • Seria ISO 9000: Wyjaśnienie powiązań pomiędzy ISO 9000, ISO 9001 i ISO 9004
 • Określenie terminologii norm serii ISO 9000
 • Omówienie struktury normy PN-EN ISO 9001:2015 w modelu procesowym dla systemów zarządzania
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 4 Kontekst organizacji
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 5 Przywództwo
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 6 Planowanie
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 7 Wsparcie
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 8 Działania operacyjne
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 9 Ocena efektów działania
 • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 – Punkt 10 Doskonalenie
 • Wyjaśnienie korzyści organizacyjnych ze stosowania systemu zarządzania jakością
 • Podsumowanie dnia 1

Dzień 2

 • Powitanie i przegląd z dnia 1
 • Przegląd celów i zagadnień na dzień 2 kursu
 • Wskazanie typowych działań audytowych i wprowadzenie do ISO 19011
 • Definicje związane z audytem
 • Identyfikacja różnych typów audytu
 • Omówienie procesu audytowania ISO 19011
 • Planowanie programu audytu
 • Zarządzanie programem audytu
 • Działania audytowe
 • Rozpoczęcie audytu systemu zarządzania
 • Opisanie cech, kompetencji, ról i odpowiedzialności wymaganej od audytora systemu zarządzania
 • Przegląd dokumentacji (l etap audytu)
 • Planowanie audytu
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przygotowanie do rozpoczęcia audytu na miejscu (2 etap audytu).
 • Podsumowanie 2 dnia

Dzień 3

 • Powitanie i przegląd z dnia 2
 • Przegląd celów i zagadnień na dzień 3 kursu
 • Prowadzenie spotkania otwierającego
 • Zbieranie i weryfikacja informacji z audytu
 • Techniki zadawania pytań, zbierania i weryfikowania informacji, dokonywania notatek i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Wprowadzenie do wniosków z audytu i niezgodności
 • Ćwiczenia w przeprowadzaniu wywiadów i technik audytowania
 • Podsumowanie 3 dnia

Dzień 4

 • Przegląd z dnia 3
 • Przegląd celów i zagadnień na 4 dzień kursu
 • Uzyskiwanie dowodów z audytu
 • Przygotowanie wniosków z audytu
 • Pisanie raportu z audytu
 • Prowadzenie spotkania zamykającego
 • Prowadzenie działań poaudytowych
 • Przykładowy egzamin
 • Podsumowanie 4 dnia
 • Konsultacje indywidualne

Dzień 5

 • Przegląd z dnia 4
 • Przegląd celów i zagadnień na 5 dzień kursu
 • Pytania końcowe
 • Wprowadzenie do egzaminu
 • Egzamin
 • Podsumowanie kursu
 • Zakończenie kursu

Cena kursu obejmuje:

 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym 5-dniowym kursie,
 • materiały szkoleniowe i informacyjne,
 • certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji,
 • przerwy kawowe.