Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarządzania, pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane audytowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 (ZSZ).

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji:

Dzień 1

 1. Interpretacja wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Dzień 2

 1. Auditowanie wg ISO 19011
 2. Rodzaje audytów
 3. Cel auditu
 4. Planowanie i realizacja auditów
 5. Kompetencje auditowa
 6. Dokumentowanie auditów
 7. Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania
 8. Audit wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania – warsztaty
 9. Planowanie auditu
 10. Przeprowadzenie auditu
 11. Dowody auditowe
 12. Ocena dowodów auditowych
 13. Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
 14. Formułowanie niezgodności
 15. Działania poauditowe

Dzień 3

 1. Warsztaty z audytowania ZSZ
 2. Egzamin
 3. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania:

3 dni