Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zaradzania, pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane audytowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (ZSZ).

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji.

Dzień 1

1. Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001.

Dzień 2

1. Auditowanie wg ISO 19001:

 1. Rodzaje audytów
 2. Cel auditu
 3. Planowanie i realizacja auditów
 4. Kompetencje auditowa
 5. Dokumentowanie auditów

2. Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania.

3. Audit wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania – warsztaty:

 1. Planowanie auditu
 2. Przeprowadzenie auditu
 3. Dowody auditowe
 4. Ocena dowodów auditowych
 5. Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
 6. Formułowanie niezgodności
 7. Działania poauditowe

4. Warsztaty z audytowania ZSZ.

5. Egzamin.

6. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania :

2 dni