Cel szkolenia:

Delegując zadania i odpowiedzialności kształtujemy samodzielny i odpowiedzialny zespół. Pozwalamy naszym współpracownikom się rozwijać, a sami zyskujemy większą pewność i zaufanie do zespołu. To szkolenie uczy także świadomego doboru słów i tworzenia perswazyjnych wypowiedzi oraz logicznego argumentowania.

Profil uczestnika:

Szkolenie kierowane jest dla liderów, brygadzistów, kierowników działów, pełnomocników jakości, dyrektorów.

Program szkolenia:

Delegowanie zadań, skuteczna komunikacja- 4h, I część

  • Niekończące się listy zadań – czy to konieczne?
  • Metody zarządzania zadaniami
  • 10 zasad komunikacji
  • Znaczenie kluczowych wyrazów ,a kontekst zdań

Sztuka perswazji- 4h, II część

  • Czym jest perswazja?
  • Perswazja a manipulacja
  • Rodzaje perswazji

Czas trwania:

1 dzień