Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami i terminologią. Na szkoleniu przedstawimy najnowsze informacje na temat znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015. Uczestnicy uzyskają również wiedzę o nowych i zmienionych wymaganiach w stosunku do normy PN-EN ISO 9001:2009.

PROGRAM:

  • Powody opracowania normy PN-EN ISO 9001:2015
  • Omówienie struktury normy PN-EN ISO 9001:2015
  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • Analiza ryzyka w normie PN-EN ISO 9001:2015

CZAS TRWANIA:

1 dzień

GRUPA DOCELOWA:

Kadra kierownicza, Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania jakością, specjaliści i pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni systemów zarządzania jakością, osoby zainteresowane tematyką systemów zarządzania

FORMA:

Wykłady

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Zaświadczenie odbycia szkolenia wydane przez ISOCERT

CENA:

450zł netto.
Cena szkolenia obejmuje: udział w profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu, materiały szkoleniowe i informacyjne, zaświadczenie odbycia szkolenia, przerwy kawowe, obiad.
Koszty dojazdu nie są wliczone w cenę.

LOKALIZACJA:

Wrocław