Cel szkolenia: Przedstawienie oraz interpretacja wymagań przepisów unijnych i krajowych oraz zasady tworzenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów połączonych z częścią teoretyczną i trwa 2 dni.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Profil uczestnika:

 • pracownicy zajmujący się kontrolą jakości wyrobu,
 • technolodzy opracowujący wytyczne dotyczące kontroli jakości wyrobu,
 • kierownictwo organizacji odpowiedzialne za nadzór nad produkcją wyrobów,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności wyrobu,
 • pełnomocnicy ds. SZJ lub kandydaci na pełnomocników i specjalistów ds. ZKP.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 1. Wymagania prawa na poziomie europejskim i krajowym:
  • dyrektywa CPD 89/106/EWG,
  • dyrektywy horyzontalne,
  • ustawa o wyrobach budowlanych,
  • ustawa o systemie oceny zgodności,
  • prawo budowlane,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury o oznaczeniu CE,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury o krajowym znaku budowlanym,
  • rozporządzenie WE nr 305/2011.
 2. Wymagania dla wytwórców stalowych konstrukcji zgodnie z normami serii PN – EN 1090.
 3. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normami serii PN-EN ISO 3834.

Dzień 2

 1. Zasady funkcjonowania Systemu ZKP:
  • dokumentacja i zapisy,
  • kwalifikacja dostawców, podwykonawców,
  • audity wewnętrzne,
  • rola, zadania i zakres odpowiedzialności,
  • przegląd zarządzania,
  • warsztaty.
 2. Zasady kontroli i oceny jakości złączy spawanych w konstrukcjach.
 3. Wykonywanie kontroli i badań – planowanie i realizacja badań.
  • warsztaty
 4. 4. Podsumowanie i dyskusja.


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i informacyjne
 • certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji
 • przerwy kawowe
 • obiady