Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania; pracownicy, którym powierzono zadanie transformacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001, PN 18001 na wymagania nowej normy ISO 45001; służba bhp, osoby zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po raz pierwszy.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie się z wymaganiami normy ISO 45001:2018
 • Annex SL – wytyczne dotyczące nowelizacji standardów ISO
 • Interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018:
 1. Kontekst organizacji
 2. Przywództwo i udział pracowników
 3. Planowanie
 4. Wsparcie
 5. Działania operacyjne
 6. Ocena efektów działalności
 7. Doskonalenie
 8. Wymagania ogólne
 9. Incydenty, niezgodność i działania korygujące
 10. Ciągłe doskonalenie

Czas trwania:

1 dzień