Pogram:

  1. Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ZBI)?
  2. Korzyści płynące z ZBI
  3. Wymagania normy ISO/IEC 27001: 2017
  4. Cele stosowania zabezpieczeń i przegląd zabezpieczeń wg załącznika A do normy ISO/IEC 27001: 2017
  5. ISO/IEC 27001: 2017 a RODO

Polecane dla:

Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością,  pracownicy pracujący w systemu zarządzania osoby zainteresowane systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, osoby zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji