Profil uczestnika:

Szkolenie kierowane jest dla liderów, brygadzistów, kierowników małych i średnich działów, pełnomocników jakości.

Cel szkolenia:

Podniesienie wydajności pracy, zmniejszeniem ilości błędów w trakcie pracy poprzez umiejętne gospodarowanie czasem i opanowanie stresu. Szkolenie uczy także współpracy wewnętrznej w firmie tak, aby działania były efektywne.

Zarządzanie czasem – 4h, I część

  • Kluczowe błędy popełniane podczas planowania realizacji zadań
  • Metoda 80/20
  • Czas wolny a planowanie
  • Skuteczne narzędzia optymalizujące stratę czasu

Automotywacja oraz motywacja zespołu – 4h, II część

  • Termin motywacja bardziej złożony niż myślisz
  • 5Why w motywacji
  • Wpływ rutyny na motywację
  • Mocne strony zespołu, a motywacja

Czas trwania :

1 dzień