Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Auditorzy wewnętrzni, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyka; służba bhp, osoby pełniące funkcje związane z zarządzaniem środowiskowym, zarządzaniem jakością, inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Przedstawienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dla zarządzania ryzykiem, metody ocen ryzyka oraz ich dokumentowanie.

  1.  Wymagania normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dla zarządzania ryzykiem
  2. Terminy i definicje zarządzania ryzykiem
  3. Kontekst organizacji ( Kontekst zewnętrzny, Kontekst wewnętrzny )
  4. Metody oceny ryzyka: identyfikacja, kryteria oceny, analiza i ocena.
  5. Proces zarządzania ryzykiem
  6. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem.
  7. Postępowanie z ryzykiem
  8. Ryzyka i działania korygujące poziomy ryzyka.
  9. Wymagania ISO 31000 dla zarządzania ryzykiem.

Czas trwania:

1 dzień

Miejsce:

Poznań