ISOCERT z akredytacją na normę PN-EN ISO 14001:2015

Od 5 kwietnia 2017 roku udzielamy akredytowanych certyfikacji na system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2015 zgodnie z aktualnym zakresem akredytacji AC 139.
Jednocześnie przypominamy, że udzielone przez ISOCERT certyfikacje na zgodność z PN-EN ISO 14001:2015 tracą ważność 15 września 2018 roku. W celu utrzymania ważności certyfikacji Klienci zobowiązani są wdrożyć wymagania PN-EN ISO 14001:2015, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik oceny do dnia 14.09.2018r.

Oceny mogą być przeprowadzone w ramach:
– planowanego auditu nadzoru/ponownej certyfikacji z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do oceny wdrożenia nowych wymagań
– auditu specjalnego
Wybór sposobu oceny należy do Klientów, jednak zachęcamy do poddawania się ocenom na zgodność z nowymi wymaganiami podczas planowanych auditów (nadzorów lub ponownych certyfikacji).

Terminy i sposoby oceny będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi Klientami na podstawie pisemnych zgłoszeń od Klientów.