Dnia 05.04.2018 ISOCERT uzyskał akredytację na normę PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Wymiana certyfikatów na nową normę odbywać się będzie przy okazji auditów nadzoru z zachowaniem ważności dotychczasowego certyfikatu.

Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – ISOCERT przyjmuje wnioski i prowadzi certyfikacje w systemie akredytacji.