W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 29.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO),
ISOCERT wprowadza nowy rodzaj usługi – AUDYT RODO, którego celem jest zapewnienie:

  • ZGODNOŚCI z RODO oraz aktualnymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
  • BEZPIECZEŃSTWA, czyli odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
    dla uniknięcia naruszeń oraz ich konsekwencji finansowych
  • GOTOWOŚCI do kontroli, która może być prowadzona przez regulatora w zakresie ochrony danych osobowych

 

 

zmiana przepisów prawnych

od 25.05.2018 roku wprowadza obowiązek:

 

zawiadamiania UODO o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych
prowadzenia analiz skutków działań organizacji w zakresie ochrony danych osobowych
prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych

 

 

 

przykładowe wielkości

kar finansowych

po zmianie przepisów:

 

naruszenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, warunków wyrażania zgody na przetwarzania danych, wykonania prawa dostępu, wykonania prawa do sprostowania i usuwania danych

20 mln euro lub do 4% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa

naruszenie zasad ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default)

10 mln euro lub 2% wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa

 

Zapraszamy również do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową ISOCERT.

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 518 677 595.