Certyfikaty wydane na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 tracą ważność 14.09.2018 roku.

Zgodnie z opublikowaną przez IAF rezolucją 2017-13 w sprawie okresu przejściowego, ISOCERT, jako akredytowana jednostka certyfikująca, zobowiązana jest od 15.03.2018 roku do przeprowadzania wszystkich typów auditu ISO 9001 i ISO 14001 (początkowe certyfikacje, nadzory, ponowne certyfikacje)  w odniesieniu do wymagań nowych norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

Jednocześnie przypominamy, że klienci posiadający certyfikat wydany przez ISOCERT na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 w celu utrzymania ważności certyfikacji zobowiązani są wdrożyć wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik oceny do dnia 14.09.2018 roku.