Termin i miejsce szkolenia:

18-19 października 2021 – POZNAŃ – Hotel Altus Poznań Old Town
Rozpoczęcie szkolenia 18.10.2021 o godzinie 10.00, zakończenie 19.10.2021 o godzinie 14.00

 • Pytania, zgłoszenia i szczegóły organizacyjne
  Kontakt: Karolina Ślusarek; tel: 518 457 315; k.slusarek@isocert.pl

Cel warsztatów:

zapewnienie możliwości doskonalenia, rozwoju, a także ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Pełnomocnikowi i Auditorowi Systemów Zarządzania i wykorzystanie jej do ciągłego zwiększania efektywności biznesowej organizacji w oparciu o narzędzia systemowe w ramach systemów zarządzania.

Program:

1. Doskonalenie w zakresie zarządzania programem auditów w aspekcie tworzenia wartości dodanej z auditów ( eliminowanie auditów wewnętrznych z niejasnymi celami i bez wpływu na organizację).
2. Doskonalenie kompetencji Auditorów jako warunek utrzymania fachowości

 • wiedza i doświadczenie
 • kompetencje miękkie- magnetyzm osobisty Auditora
 • kompetencje branżowe
 • postawa Auditora – Auditor jako źródło sukcesu i porażki
 • jak radzić sobie z problemami, które obniżają efektywność audytów, m.in.brak zaangażowania pracowników do współpracy przy auditach, audit u przełożonego, auditowanie koleżanki z pracy- jak sprawić, aby audit nie wpłynął na relacje międzyludzkie
3. Doskonalenie metodyki przeprowadzania auditów

 • skuteczne metody zbierania dowodów z auditu
 • ścieżka auditu procesowego
 • ścieżka auditu w oparciu o wymagania normy
 • magia niezgodności – od tego wszystko się zaczyna, czyli jak prawidłowe i rzetelne formułowanie niezgodności podnosi skuteczność audytów a jak „unikanie”, „omijanie” niezgodności burzy sens systemu
 • raport z auditu- jak sprawić, by był doskonały
 • Auditor jako kreator doskonalenia
4. Auditowe podejście do ryzyk i szans – czyli jak oceniać realizację podejścia organizacji do działań w tym zakresie – myślenie oparte na ryzyku, kontekst organizacji i strony zainteresowane – ewaluacja procesów w systemach zarządzania jako wynik ewaluacji ryzyk i szans – ocena auditowa
5. Doskonalenie oceny procesów w ramach przeglądu zarządzania w oparciu o realne wyniki monitorowania i analizy danych
6. To co nas napędza, jest w każdym z nas- czyli jak Pełnomocnik i Auditor może i powinien rozwijać swoją efektywność osobistą
7. ISO 45003- wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy
8. Czas na pytania, czyli co nurtuje Pełnomocników i Auditorów

Zgłoszenia:

• przesłanie formularza wypełnionego zgłoszenia – podpisany i opieczętowane prosimy w formie skanu wysłać na adres k.slusarek@isocert.pl
• w spotkaniu można uczestniczyć bez noclegu
• termin zgłaszania uczestnictwa oraz zapłaty upływa 29 września 2021r.

Koszty:

 • Cena: 1700zł netto/os – Z NOCLEGIEM
  Cena obejmuje: nocleg z 18/19.10.2021 w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia
 • Cena: 1350zł netto/os – BEZ NOCLEGU
  Cena obejmuje: czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, przerwy kawowe, 2 obiady