lp. reprezentowane strony reprezentant strony
1 Klienci Robert Woźniak
2 Konsumenci Daniel Zimoch
3 Nauka Małgorzata Jarossova
4 Jednostka certyfikująca Tomasz Wycisk