NOWOŚĆ

Termin i miejsce szkolenia:

2-3 czerwca 2022 – WROCŁAW – Hotel InVite****

6-7 października 2022 – WARSZAWA- Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto
Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00, zakończenie o godzinie 14.00

 • Pytania, zgłoszenia i szczegóły organizacyjne
  Kontakt: Karolina Ślusarek; tel: 518 457 315; k.slusarek@isocert.pl

Cel warsztatów:

zapewnienie możliwości doskonalenia, rozwoju, a także ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Pełnomocnikowi i Auditorowi Systemów Zarządzania i wykorzystanie jej do ciągłego zwiększania efektywności biznesowej organizacji w oparciu o narzędzia systemowe w ramach systemów zarządzania.

Program:

Lp. Tematyka
1. Doskonalenie skuteczności i efektywności auditów wewnętrznych ukierunkowanych na zapewnienie realnych korzyści dla organizacji

 • Obiektywizm w ocenie dowodów auditowych
 • Dokumentowanie wyników auditów- precyzja w definiowaniu obserwacji, potencjałów doskonalenia i niezgodności
 • Ocena skuteczności działań poauditowych
2. Zarządzanie kompetencjami auditorów wewnętrznych – jak motywować do „bycia” auditorem i jak motywować auditorów, czyli co zrobić, aby auditorom nie groziło „wypalenie zawodowe”
3. Ciągłe doskonalenie – gdzie szukać podstaw, kierunków i źródeł
4. Komunikacja jako narzędzie skuteczności systemów zarządzania
5. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami – czyli dobre praktyki, o których warto mówić
6. Co w trawie piszczy… co nowego w normach

 

Zgłoszenia:

• przesłanie formularza wypełnionego zgłoszenia – podpisany i opieczętowane prosimy w formie skanu wysłać na adres k.slusarek@isocert.pl
• w spotkaniu można uczestniczyć bez noclegu
• termin zgłaszania uczestnictwa oraz zapłaty upływa:

WROCŁAW: 10 maja 2022

WARSZAWA: 08 września 2022

Cena:

 • 1700zł netto/os – Z NOCLEGIEM
  Cena obejmuje: nocleg w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia
 • 1400zł netto/os – BEZ NOCLEGU
  Cena obejmuje: czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, przerwy kawowe, 2 obiady