Czas trwania

3 dni

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także dla każdej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie auditu, utrzymanie lub nadzorowanie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

Cel szkolenia

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy IATF 16949.

Program:

 1. IATF 16949:2016 – podstawowe pojęcia i definicje
 2. Specyfika branży motoryzacyjnej
 3. Podejście procesowe, a audyt
 4. Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji – omówienie podręcznika IATF „Rules for Achieving”
 5. Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 6. Wymagania normy ISO 9001:2015
 7. Wymagania IATF 16949:2016:
 • kluczowe zmiany
 • interpretacja
 • przykłady praktycznych zastosowań
 • przegląd metodyki APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA
 1. Wytyczne dotyczące auditowania wg normy ISO 19011:2018
 2. Planowanie
 3. Przeprowadzanie auditu
 4. Analiza i definiowanie niezgodności
 5. Raportowanie
 6. Działania poauditowe
 7. Kwalifikacja auditorów
 8. Komunikacja podczas auditu
 9. Sytuacje trudne w pracy auditora
 10. Auditowanie specyficznych wymagań klienta (CustomerSpecificRequirements)
 11. Test wiedzy
 12. Ćwiczenia/ casestudy/ scenki auditowe

UWAGA:

Szkolenie prowadzi auditor wiodący IATF 16949:2016