Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Osoby zainteresowane wdrożeniem lub utrzymywaniem systemu zarządzania działaniami antykorupcyjmi w organizacji, przedsiębiorstwie, urzędzie; kandydaci na auditorów wewnętrznych, pracownicy pracujący w systemie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi oraz osoby zainteresowane systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.

Program szkolenia:

MODUŁ I – SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI

 1. Wstęp do zagadnienia i omówienie podstawowych aktów prawnych w zakresie antykorupcji;
 2. Omówienie wymagań normy ISO 37001:2017 pod kątem auditowania;

 

MODUŁ II– AUDITOWANIE

 1. Auditowanie wg normy PN-EN ISO 19011: 2018
 • terminologia dotycząca auditowania
 • zasady auditowania
 • zarządzanie programem auditów
 • kompetencje auditorów
 • metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe)
 1. Techniki auditowania
 2. Auditowanie ZSZ- ćwiczenia
 3. Egzamin

Cena:

1100zł netto/os

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej