Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, Kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością oraz osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.

Program:

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015
 • zasady zarządzania jakością
 • terminologia dotycząca SZJ
 1. Wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu audytowym
 2. Auditowanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 19011: 2018
 • terminologia dotycząca auditowania
 • zasady auditowania
 • zarządzanie programem auditów
 • kompetencje auditorów
 • metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe)
 1. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)
 2. Techniki auditowania
 3. Auditowanie SZJ- ćwiczenia
 4. Egzamin