Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Kandydaci na Auditorów wewnętrznych zainteresowani uzyskaniem nowych kompetencji zawodowych.

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ PN-EN ISO 9001:2015 oraz uzyskanie kompetencji Auditora wewnętrznego.

Program szkolenia:

MODUŁ I – SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • znaczenie i cel systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • terminologia dotycząca bezpieczeństwa informacji
 • wybrane regulacje prawne związane z bezpieczeństwem informacji
 1. Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001: 2017
 2. Przegląd celów stosowania zabezpieczeń wg załącznika A do normy ISO/IEC 27001: 2017

MODUŁ II – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015
 • zasady zarządzania jakością
 • terminologia dotycząca SZJ
 1. Wymagania normy ISO 9001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

MODUŁ III – AUDITOWANIE SZBI/SZJ

 1. Auditowanie wg normy PN-EN ISO 19011: 2018
 • terminologia dotycząca auditowania
 • zasady auditowania
 • zarządzanie programem auditów
 • kompetencje auditorów
 • metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe)
 1. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami
 2. Techniki auditowania
 3. Auditowanie SZBI/SZJ- ćwiczenia
 4. Egzamin