Profil uczestnika:

  • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej i trzeciej strony
  • Auditorzy wiodący posiadający uprawnienia w zakresie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 chcących rozszerzyć swoje kompetencje auditorskie o normę PN-ISO 45001:2018

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów

Program:

  • Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP
  • Wymagana standardu ISO 45001
  • Wymagania prawne;
  • Zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza i umiejętności auditora wiodącego
  • Prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności, działania poauditowe