Czas trwania:

5 dni

Profil uczestnika:

  • Kierownictwo i pełnomocnicy nadzorujący system zarządzania jakością;
  • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek certyfikujących
  • Osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w obszarze Systemu Zarządzania Jakością;
  • Konsultanci pomagający wdrażać system zarządzania jakością
  • Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji uprawniających do przeprowadzenia auditów drugiej czy trzeciej strony

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015 w zgodności z PN-EN ISO 19011: 2018.

Program szkolenia:

Pobierz program

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej