Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarządzania, pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane audytowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji:

Program:

 1. Interpretacja wymagań norm ISO 9001:2015
 2. Interpretacja wymagań norm ISO 14001:2015
 3. Auditowanie wg ISO 19011
 • Rodzaje auditów
 • Cel auditu
 • Planowanie i realizacja auditów
 • Kompetencje auditowa
 • Dokumentowanie auditów
 • Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania
 • Planowanie auditu
 • Przeprowadzenie auditu
 • Dowody auditowe
 • Ocena dowodów auditowych
 • Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
 • Formułowanie niezgodności
 • Działania poauditowe
 1.  Warsztaty z auditowania
 2.  Egzamin
 3.  Podsumowanie szkolenia