Czas trwania:

3 dni

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ), Pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania, pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane auditowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2024.

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001: 2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001: 2024 oraz uzyskanie kompetencji Auditora wewnętrznego ZSZ.

Program:

MODUŁ I – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015
 • zasady zarządzania jakością
 • terminologia dotycząca SZJ
 1. Wymagania normy ISO 9001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

 

MODUŁ II – SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001: 2015
 • ochrona środowiska a system zarządzania środowiskowego
 • terminologia dotycząca SZŚ
 1. Wymagania normy ISO 14001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

 

MODUŁ III– SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania BHiP
 • terminologia dotycząca SZBHiP
 • podejście strategiczne do zarządzania bezpieczeństwem

i higieną pracy

 1. Wymagania normy ISO 45001: 2024 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

MODUŁ IV– AUDITOWANIE ZSZ

 1. Auditowanie wg normy PN-EN ISO 19011: 2018
 • terminologia dotycząca auditowania
 • zasady auditowania
 • zarządzanie programem auditów
 • kompetencje auditorów
 • metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe)
 1. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)
 2. Techniki auditowania
 3. Auditowanie ZSZ- ćwiczenia
 4. Egzamin