Czas trwania :

2 dni

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zaradzania, pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane audytowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 (ZSZ).

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji.

MODUŁ I

1. Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001

MODUŁ II

1. Auditowanie wg ISO 19001:

 • Rodzaje auditów
 • Cel auditu
 • Planowanie i realizacja auditów
 • Kompetencje auditowa
 • Dokumentowanie auditów

2. Techniki auditowania zintegrowanych systemu zarządzania

3. Audit wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania – warsztaty:

 • Planowanie auditu
 • Przeprowadzenie auditu
 • Dowody auditowe
 • Ocena dowodów auditowych
 • Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
 • Formułowanie niezgodności
 • Działania poauditowe

4. Warsztaty z auditowania ZSZ

5. Egzamin

6. Podsumowanie szkolenia