Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Liderzy procesów, Kierownicy działów produkcyjnych, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,  specjaliści ds. bezpieczeństwem informacji, Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwem informacji oraz IATF 16949

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wymagań TISAX

Program szkolenia:

  1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa według VDA
  2. Struktura normy PN-EN ISO /IEC 27001:2017
  3. Przegląd zabezpieczeń z załącznika A normy PN-EN ISO /IEC 27001:2017
  4. Analiza ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji
  5. Rozszerzone wymagania systemu bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym
  6. Ochrona prototypów
  7. Monitorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  8. Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Cena:

1250zł netto/os

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej