Czas trwania:

1 dzień

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardem IATF 16949:2016, z podejściem procesowym w branży motoryzacyjnej oraz podstawowymi założeniami systemu, łącznie z wytycznymi dotyczącymi zasad certyfikacji.

Profil uczestnika:

Szkolenie kierowane jest dla liderów, brygadzistów, kierowników działów, pełnomocników jakości, specjalistów ds. jakości, inżynierów, kandydatów na auditorów, właścicieli procesów.

Program szkolenia:

  1. IATF – kluczowe pojęcia
  2. Mapa procesów – więcej nie znaczy lepiej
  3. Właściciele procesów i ich role
  4. Audity wewnętrzne
  5. Funkcja Pełnomocnika
  6. Dokumentacja systemowa – „must have”