Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie  przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji wg nowych wytycznych, uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji dotyczących przeprowadzania auditów.

Program:

  1. Audit wewnętrzny jako element procesu oceny skuteczności systemów zarządzania.
  2. Terminologia dotycząca procesu auditowania
  3. Zakresy odpowiedzialności i kompetencje auditorów wewnętrznych oraz zespołów auditorów wg normy ISO 19011
  4. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
  • komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.