Czas trwania szkolenia:

4 godziny

Profil uczestnika:

Liderzy procesów, Kierownicy komórek organizacyjnych, Auditorzy systemów zarządzania, Pełnomocnicy systemów zarządzania.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy dotyczącej zarządzania niezgodnościami w systemach zarządzania i wykorzystywania ich jako narzędzia doskonalenia systemów zarządzania.

Program szkolenia:

  1. Źródła informacji o niezgodnościach
  2. Kategorie i kwalifikacja niezgodności
  3. Dokumentowanie niezgodności ( m.in. karty niezgodności, raporty 8 D)
  4. Nadzorowanie niezgodności
  5. Trudności i problemy powiązanie z nadzorem nad niezgodnościami
  6. Studium przypadku – praktyczny aspekt zarządzania niezgodnościami