Czas trwania:

4h

Profil:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Auditorzy wewnętrzni, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, osoby pełniące funkcje związane z zarządzaniem środowiskowym i inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie umiejętności planowania zmian z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia
 • Zastosowanie przydatnego biznesowo podejścia do identyfikacji wpływu procesów na środowisko.
 • Powiązanie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska z wymaganiami dotyczącymi perspektywy cyklu życia.

Program:

 • Perspektywa cyklu życia:
  • Definiowanie i zrozumienie
  • Pojęcie zrównoważonego rozwoju
  • Wymagania prawne
  • Wymagania zainteresowanych stron
 • Identyfikowanie wpływu procesów na środowisko:
  • Definicja aspektu środowiskowego i wpływu na środowisko
  • Powiązanie z procesami biznesowymi w firmie
  • Powiązanie z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska
  • Ryzyko biznesowe a wpływ na środowisko
 • Relacje biznesowe a perspektywa cyklu życia:
  • Wymagania klientów: zdefiniowane i niezdefiniowane
  • Budowanie relacji z dostawcami
  • Budowanie relacji z wykonawcami usług
  • Zlecanie procesów/ części procesów – obowiązki zleceniodawcy
 • Monitorowanie wpływu na środowisko a perspektywa cyklu życia:
  • Skutki zmian
  • Skutki niezgodności
  • Skuteczność wprowadzonych działań
  • Konsekwencje odstępstw i awarii.