Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, Inspektorzy ochrony danych osobowych, Administratorzy Systemów Informatycznych, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, pracownicy pracujący w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby zainteresowane systemem. Osoby odpowiedzialne za przejście systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normy ISO/IEC 27001: 2017 na wymagania ISO/IEC 27001:2022

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań normy.

Program:

  1. Podstawowe informacje dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  2. Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2022
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena wyników
  • Doskonalenie
  1. Przegląd celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załącznik A do normy ISO/IEC 27001:2022