Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,  specjaliści ds. bezpieczeństwem informacji, Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwem informacji, inspektorzy ds. ochrony danych, administratorzy IT.

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wymagań oraz praktycznego zastosowania normy.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do normy PN-EN ISO/IEC 27002:2022
  2. Omówienie wymagań normy
  3. Atrybuty zabezpieczeń
  4. Praktyczne zastosowanie wymagań normy

Cena:

700zł netto/os

Cena obejmuje:

czas pracy trenera, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz certyfikat w formie papierowej