Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyk; kandydaci na stanowiska: kierowników, managerów jakości, pełnomocników systemu zarządzania, inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu definiowania celów, realizacji przeglądów oraz auditowania tych zagadnień z uwzględnieniem wymagań ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Program:

 • Wprowadzenie: Właściwości skutecznego zarządzania
 • Cele systemowo – procesowe – podejście normatywne
 • Stymulowanie systemu zarządzania i motywowanie ludzi poprzez cele
 • Przegląd zarządzania – podejście normatywne (przydatność / adekwatność / skuteczność)
 • Analiza danych – warunek efektywnego przeglądu zarządzania
 • Dane wejściowe do przeglądu zarządzania i ich interpretacja wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • Przegląd zarządzania jako proces decyzyjny
 • Monitoring wyników i reagowanie na zmiany z wykorzystaniem przeglądów i celów systemowych
 • Dane wyjściowe – decyzje i działania dla doskonalenia systemu i jego procesów
 • Cele a zadania w systemach zarządzania
 • Reagowanie poprzez zasoby przy przeglądach i w zarządzaniu poprzez cele