Czas trwania:

4h

Profil:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Auditorzy wewnętrzni, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Służba bhp, osoby pełniące funkcje związane z bhp i inne osoby zainteresowane.

 

Cel szkolenia:

 • Umiejętność powiązania bieżących działań i decyzji biznesowych z wymaganiami BHP
 • Możliwość znalezienia rozwiązań które włączą pracowników w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy
 • Umiejętność określania i usuwania barier związanych z udziałem pracowników w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy

 

Program:

 • Rola przywództwa w systemie zarządzania BHP:
  • Strategia firmy a wymagania BHP
  • Dobry przykład – kto może zmieniać zwyczaje dotyczące przestrzegania zasad BHP?
  • Wsparcie dla korzystnych rozwiązań
  • Koszty BHP – konsekwencje finansowe w przypadku błędów
 • Definicja konsultacji i możliwości zastosowania:
  • Zrozumienie pojęcia konsultacji w zakresie BHP
  • Spojrzenie na zmiany w firmie z perspektywy różnych stanowisk
  • Niezbędne kompetencje – zapewnienie efektywnych konsultacji
  • Służby BHP – wsparcie podczas każdej decyzji
 • Współuczestnictwo pracowników w kształtowaniu zasad BHP w firmie: konieczność czy kaprys?
  • Pracownik – najlepsze źródło innowacji i rozwoju
  • Komunikacja dotycząca BHP – znaczenie wzajemnego zrozumienia
  • Kompromis podczas wprowadzania zmian – decyzje w zakresie BHP poparte argumentami
  • Zrozumieć ergonomię – znaczenie wygody w odniesieniu do BHP
 • Konsekwencje różnych podejść:
  • Wymagania klientów i dostawców
  • Podwykonawcy i outsorcing
  • Zarządzanie zmianą
  • Inwestycje