Czas trwania:

2 dni

Termin i miejsce szkolenia:

9-10 maja 2023 BYDGOSZCZ, Park Hotel Bydgoszcz ***

12-13 października 2023 KATOWICE, Quality Silesian Hotel ***

Rozpoczęcie szkolenia godzina: 10.00, zakończenie 2. dnia  o godzinie 14.00

 

Warsztaty 2023 – dedykowane dla pełnomocników i auditorów systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 i standardów branżowych są  programem, na który składają się sesja wprowadzająca i moduły ćwiczeniowe.

Całość spotkania zainauguruje krótkie rozważanie moderatora (Michał Gluska) pt. „Widzieć wyraźniej ≠ zobaczyć wszystko”. Sednem spotkania będą sesje warsztatowe, na które składa się dziesięć bloków ćwiczeniowych:

 1. Komunikacja z auditowanym. Symulacje spotkań otwierających i zamykających, mające na celu zbudowanie klimatu, umożliwiającego efektywny przebieg auditu wewnętrznego w powtarzalnej jego rytmice.
 2. Przegląd dokumentacji auditowej. Warsztaty, pozwalające na pozyskanie informacji nt. systemu zarządzania i jego procesów bez interakcji osobowej z auditowanym.
 3. Zrozumieć proces. Ćwiczenie dotyczące parametryzacji procesu i umiejętnego rozczytywania przebiegów procesowych.
 4. Myślenie (i działanie) pytaniami w procesie auditu. Praca w grupach z zakresu budowania listy pytań wyższego i niższego rzędu z uwzględnieniem planu działań auditora i właściwego doboru próby auditowej.
 5. Auditowanie Najwyższego Kierownictwa vs audytowanie przywództwa. Symulacja ukazująca zbieżności i różnice w podejściu do obu obszarów.
 6. Podążanie za ścieżką. Wywiad auditowy, którego celem jest znalezienie tropów, umożliwiających skuteczną analizę i ocenę auditową w ujęciu procesowym, a nie jedynie strukturalnym.
 7. Aktywne słuchanie w trakcie badania auditowego. Rozbudowany blok ćwiczeń, w ramach którego uczestnicy spotkania zasymulują audit, opierając się o dowody, a nie jedynie o przypuszczenia w stylu „mi się wydaje”.
 8. Kropla informacji zarządczej. Sesja ćwiczeniowa, która wykorzystuje powiązania systemowo-biznesowe, tak istotne dla Najwyższego Kierownictwa firm, stosujących wymagania normatywne.
 9. Przegląd zarządzania. Diagnozowanie stanu zgodności w odniesieniu do akcji stanowiącej koniec i zarazem początek cyklu PDCA.
 10. Działania korygujące jako istotny element doskonalenia. Ćwiczenie, w ramach którego uczestnicy dokonają oceny skuteczności proponowanych lub już podjętych działań korygujących. Celem tego warsztatu jest wzmocnienie osób, które na kolejnych auditach w danym obszarze systemowym, weryfikują nie tylko spełnienie wymagań danej normy, ale i skuteczność działań, podejmowanych w wyniku wcześniejszych auditów wewnętrznych.

Każdy z w/w modułów ćwiczeniowych wzmocniony zostanie (w myśl reguły 3xP) merytorycznym komentarzem wprowadzającym i uzupełniającym. Obustronne obudowanie komentarzami każdego z ćwiczeń jest autorskim rozwiązaniem moderatora spotkania i ma na celu zapewnienie Uczestnikom nauki poprzez aktywne doświadczenie i eksperymentowanie (= walidacja umiejętności zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018).

 

Zgłaszanie uczestnictwa:

 • przesłanie formularza wypełnionego zgłoszenia – podpisany i opieczętowane prosimy w formie skanu wysłać na adres k.slusarek@isocert.pl
 • w spotkaniu można uczestniczyć bez noclegu
 • ze względów organizacyjnych – termin zgłaszania uczestnictwa oraz zapłaty upływa:

BYDGOSZCZ: 7 kwietnia 2023

KATOWICE: 11 września 2023

 

Cena:

 • 1900zł/os netto– z 1 – NOCLEGIEM

Cena obejmuje: 1 -nocleg w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia

 • 1500zł/os netto – BEZ NOCLEGU

Cena obejmuje: czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, przerwy kawowe, 2 obiady

 • 2 250zł/os netto– z 2 – NOCLEGAMI

Cena obejmuje: 2 -noclegi w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia

 

Pytania i szczegóły organizacyjne

Kontakt: Karolina Ślusarek; tel: 518 457 315; k.slusarek@isocert.pl