Czas trwania:

2 dni

Termin i miejsce szkolenia:

9-10 maja 2024 SOPOT, Park Hotel EUREKA***

3-4 października 2024 KIELCE, Hotel LA MAR ***

Rozpoczęcie szkolenia godzina: 10.00, zakończenie 2. dnia  o godzinie 14.00

Warsztaty 2024 – dedykowane dla pełnomocników i auditorów systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 i standardów branżowych są  programem, na który składają się sesja wprowadzająca i moduły ćwiczeniowe.

OD CELU DO WYNIKU

Dzień 1 spotkania poświęcony będzie budowaniu wartości i wzmacnianiu kompetencji pełnomocników i auditorow, którzy chcą by systemy zarządzania nie były jedynie, sztucznym tworem czy przysłowiowym „kwiatkiem do kożucha”, ale narzędziami realnego oddziaływania na rozwój organizacji i jej procesów. W ramach zajęć:

– „4 filary doskonalenia pracy pełnomocnika i auditora wewnętrznego”. Prawo, standardy, kontekst zarządzania i relacje wyrobowo/usługowe jako fundamenty dla wykazywania zdolności do osiągania rezultatów w podejściu procesowym.

– „Orientacja na wyniki w systemach zarządzania” . Wielowarstwowość wyników, z wykorzystaniem powiązań systemowo-biznesowych.

– „Od celu do wyniku. Od kontekstu do ciągłego doskonalenia”. Jak cykle PDCA i OODA mogą pomóc auditorom, pełnomocnikom i najwyższemu kierownictwu w ciągłości działania w obszarach jakości, środowiskowym, bezpieczeństwa pracy i informacji. Integralną składową tej części zajęć będzie symulacja przyczynowo-skutkowa, w formie grywalizacji. 

 

W 2 dniu spotkania w ramach zajęć „Rewizja norm jakościowej i środowiskowej” przybliżone zostaną kierunki i cele zmian w standardach ISO 9001 oraz ISO 14001, których finalizacja planowana jest na rok 2025.

Zgłaszanie uczestnictwa:

  • przesłanie formularza wypełnionego zgłoszenia – podpisany i opieczętowane prosimy w formie skanu wysłać na adres k.slusarek@isocert.pl
  • w spotkaniu można uczestniczyć bez noclegu
  • ze względów organizacyjnych – termin zgłaszania uczestnictwa oraz zapłaty upływa:

SOPOT: 8 kwietnia 2024

KIELCE: 6 września 2024

 

Cena:

  • 2200zł/os netto– z 1 – NOCLEGIEM

Cena obejmuje: 1 -nocleg w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia

 

  • 1700zł/os netto – BEZ NOCLEGU

Cena obejmuje: czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, przerwy kawowe, 2 obiady

 

  • 2 600zł/os netto– z 2 – NOCLEGAMI

Cena obejmuje: 2 -noclegi w pokoju 1-osobowym, czas pracy trenera, materiały oraz zaświadczenia w formie papierowej, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia

 

Pytania i szczegóły organizacyjne

Kontakt: Karolina Ślusarek; tel: 518 457 315; k.slusarek@isocert.pl