Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, Kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemie zarządzania jakością oraz osoby zainteresowane systemem zarządzania jakością.

Cel szkolenia: 

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań norm.

Program:

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015
 • zasady zarządzania jakością
 • terminologia dotycząca SZJ

……2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015:

 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron
 • System zarządzania jakością i jego procesy
 • Przywództwo
 • Role, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
 • Wsparcie (począwszy od zasobów ludzkich aż po udokumentowane informacje)
 • Działania operacyjne
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie

…..3. Zasady wdrażania i korzyści ze stosowania systemu zarządzania jakością