Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, Inspektorzy ochrony danych osobowych, Administratorzy Systemów Informatycznych, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, pracownicy pracujący w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby zainteresowane systemem.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań normy.

Program:

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • znaczenie i cel systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • terminologia dotycząca bezpieczeństwa informacji
 • wybrane regulacje prawne związane z bezpieczeństwem informacji
 1. Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001: 2022
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie
 1. Przegląd celów stosowania zabezpieczeń wg załącznika A do normy ISO/IEC 27001: 2022
 2. Zasady wdrażania i korzyści ze stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji