Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Auditorzy wewnętrzni, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyk; Służba bhp, osoby pełniące funkcje związane z zarządzaniem środowiskowym, zarządzaniem jakością, bhp i inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Ukierunkowanie na podejście organizacji do działań w odniesieniu do ryzyk i szans.

Program szkolenia:

 1. Działania w odniesieniu do ryzyk i szans w normach ISO 9001/14001/45001 ,a zarządzanie ryzykiem
 2. Podstawy zarządzania ryzykiem – terminologia dotycząca zarządzania ryzykiem
 3. Zasady zarządzania ryzykiem
 4. Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000
 • narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka
 • narzędzia i techniki analizy ryzyka
 • postępowanie z ryzykiem/strategie zarządzania ryzykiem
 • narzędzia i techniki kontroli ryzyka
 • komunikacja w zarządzaniu ryzykiem
 • przeglądy systemu zarządzania ryzykiem
 • „czarne łabędzie” w zarządzaniu ryzykiem
 1. Korzyści/wartość dodana z zarządzania ryzykiem