Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), inne osoby biorące udział w budowie i utrzymywaniu systemu opartego o normę ISO14001:2015.

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie realizacji działań związanych z wymaganiami w zakresie aspektów środowiskowych:

Program:

  1. Identyfikacja aspektów środowiskowych
  2. Identyfikacja i szacowanie ryzyka
  3. Analiza cyklu życia produktu