Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem nr 304 z dnia 04.11.2019 r. Polskiego Centrum Akredytacji informujemy,
że zmianie uległ trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy ISO 45001:2018, który został wydłużony do dnia 31 marca 2021 roku. Dotychczasowe zasady postępowania w okresie przejścia przekazywane we wcześniejszym komunikacie pozostają bez zmian.

Dodatkowo informujemy, że wydanie normy PN-ISO 45001:2018-06 dostępne jest w języku polskim.

AKTUALIZACJA

Ze względu na stan epidemiczny spowodowany przez COVID-19, Klienci mogą przystąpić do auditu przejścia na nową normę w późniejszym czasie.
Okres migracji na PN-ISO 45001:2018-06 został wydłużony dla takich sytuacji do 30.09.2021.