Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także dla każdej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie auditu, utrzymanie lub nadzorowanie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

Cel szkolenia

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego IATF 16949. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy IATF 16949.

Program:

 • IATF 16949:2016 – podstawowe pojęcia i definicje
 • Specyfika branży motoryzacyjnej
 • Podejście procesowe, a audyt
 • Wytyczne dotyczące procesu certyfikacji – omówienie podręcznika IATF „Rules for Achieving”
 • Proces przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016
 • Wymagania normy ISO 9001:2015
 • Wymagania IATF 16949:2016

– kluczowe zmiany

– interpretacja

– przykłady praktycznych zastosowań

– przegląd metodyki APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA

 • Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011:2018
 • Planowanie
 • Przeprowadzanie audytu
 • Analiza i definiowanie niezgodności
 • Raportowanie
 • Działania poaudytowe
 • Kwalifikacja audytorów
 • Komunikacja podczas audytu
 • Sytuacje trudne w pracy audytora
 • Audytowanie specyficznych wymagań klienta (CustomerSpecificRequirements)

Test wiedzy

Ćwiczenia/ casestudy/ scenki audytowe

UWAGA:

Szkolenie prowadzi auditor wiodący IATF 16949:2016

Czas trwania

3 dni