PN-EN ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Jest to uniwersalny standard, który mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Nie jest to norma techniczna, w związku z tym nie precyzuje wymagań odnośnie wyrobu a samego systemu zarządzania.

Norma ISO 9001 zachęca do podejścia procesowego, zrozumienia i spełnienia wymagań Klienta oraz ciągłego doskonalenia. Wyznaczanie celów, monitorowanie procesów, regulacja stosunków z dostawcami – to zadania i metody, które charakteryzują sprawne wdrożenie wymagań normy.
Obecnie system jakości cieszy się tak dużą rozpoznawalnością i popularnością, że w pewnych branżach przyjmowana jest jako standard wymagany przy podjęciu współpracy.
Wdrożeniem systemu zarządzania jakością może zająć się przedstawiciel firmy posiadający stosowną wiedzę lub firma konsultingowa.

Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Przy jej wyborze warto sprawdzić czy posiada akredytacje na branże w obszarze Państwa działalności.
Po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego wydawany jest certyfikat. Zachowuje on ważność przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów nadzoru, mających na celu zapewnienie dalszej skuteczności systemu zarządzania.

Zalety posiadania certyfikowanego systemu ISO 9001:

  • podniesienie jakości usług,
  • wzrost satysfakcji klienta,
  • ograniczenie ilości reklamacji,
  • obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa,
  • wzrost wydajności firmy,
  • bardziej efektywne zarządzanie własnymi zasobami,
  • uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej,
  • wzrost konkurencyjności.