ISO 28000:2007 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania, który dotyczy bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Firmy działające w transporcie i logistyce, decydując się na certyfikację z tego zakresu, przyczyniają się do minimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, czyli zapewnienia bezpiecznej dostawy na czas.

Korzyści z uzyskania certyfikatu  ISO 28000:2007 to między innymi:

  • wzrost zaufania przedsiębiorstwa jako rzetelnego partnera w biznesie,
  • integracja istniejących standardów bezpieczeństwa,
  • identyfikacja zagrożeń w łańcuchu dostaw i ocena ryzyka,
  • optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw.