System Zarządzania Energią

System zbudowany w oparciu o normę PN-EN ISO 50001:2018-09 zwiększa efektywność zużycia energii zachowując jednocześnie zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi, które musi spełnić dana organizacja.

Niniejsza norma powstała na podstawie Europejskiej Normy EN 16001:2009, Systemy zarządzania energią – Wymagania i wytyczne stosowania (polskie wydanie to:PN-EN 16001:2009) oraz systemu zarządzania energią obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja wdrażająca system zarządzania energią wdraża opracowaną dla siebie politykę energetyczną i definiuje szczególnie energochłonne obszary swojej działalności. Informacje te w odniesieniu do tzw. bazowego wykorzystania energii, ustalonego w normie, pozwalają identyfikację niezbędnych działań mających na celu zwiększenie efektywności w zarządzaniu energią. Pośrednio przyczyniają się również do ochrony środowiska naturalnego.

System zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001:2018-09 może zostać wdrożony w różnych organizacjach,bez względu na wielkość, rodzaj i branżę. Jest szczególnie przydatny w organizacjach zużywających znaczne ilości energii, jak np. firmy z branży budowlanej, transportowej itp. lub zobowiązanych do respektowania wymogów dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści wynikające z utrzymywania certyfikatu PN-EN ISO 50001:2018-09

  • efektywne zarządzanie energią w organizacji poprzez identyfikację energochłonnych obszarów działalności i kontrolę nad nimi,
  • ograniczenie wydatków na zużycie energii,
  • obniżenie kosztów prowadzenia działalności,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych,
  • zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych.